Model | AAlosery

Model

Geldmaat | Model - AAlosery

2023 

Geldmaat

Is te zien op flyers en posters als betrouwbare medewerker van Geldmaat.


Xylem | Model - AAlosery

2023

Xylem

Zit in de databank van Xylem als technische medewerkster. 


2022

Winclove Probiotics

Fotoshoot voor de databank van Winclove Probiotics. 


2019

HUP

Ik was Yoga-juf voor deze shoot voor HUP-hotel.


QCare | Model - AAlosery

2018

QCare

Staat op de website en achterop 80 busjes van QCare als wondverpleegkundige.

Heb je mij nodig?

Mail me!